fonksiyonel olmayan talep

« Sözlük Dizinine Dön

Bir malın sahip olduğu özellik veya nitelikler dışında başka nedenlerle satın alınmak istenmesi. Örn. Bir malın çok az kişi tarafından sahip olunduğu için ayrıcalık, seçkinlik duygusu vermesi veya yaygın kullanılması nedeniyle topluma uyma, başkalarından farklı düşmeme gerekçesiyle satın alınmak istenmesi. bkz. fonksiyonel talep, bandvagon etkisi, snob etkisi, Veblen etkisi, gösteriş etkisi, spekülatif talep, irrasyonel talep.

İngilizcesi:
non-functional demand
« Sözlük Dizinine Dön