formel yaptırım

« Sözlük Dizinine Dön

Gruptan dışlanma, sürgün edilme, özgürlüğünü kaybetme, fiziksel ceza, para, hapis veya ölüm cezası gibi siyasi otorite tarafından uygulanan yaptırım. bkz. informel yaptırım, yaptırım.

İngilizcesi:
formal sanction
« Sözlük Dizinine Dön