getto

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bir şehirde mahrumiyet içerisinde yaşayan azınlık mahallesi. Belirli bir etnik grubun veya dezavantajlı toplumsal kesimlerin ağırlıklı olarak yaşadığı, kentlerin göreli yoksun ve yoksul bölgeleri. 2. Ortaçağda bazı Avrupa şehirlerindeki Musevi mahallesi.

İngilizcesi:
getto
« Sözlük Dizinine Dön