hasta rolü

« Sözlük Dizinine Dön

Hastaların, sağlıklı insanlardan farklı olarak, sağlıklı olduklarında sosyal konumlarının gereği olan görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinin beklenmemesi; hastalık nedeni ile sorumlu tutulmamaları, hastalığı istenmeyen bir durum olarak görmeleri ve iyileşmek için doktorların tavsiyelerine uygun davranmalarının beklenmesini içeren davranış biçimi.

İngilizcesi:
sick role
« Sözlük Dizinine Dön