hedging

« Sözlük Dizinine Dön

Döviz piyasasındaki muhtemel kur değişikliklerinin getireceği zarardan korunabilmek için başvurulan işlem. Buna göre, gelecekte döviz ihtiyacı olan kişi, belirli bir vade sonunda teslim almak üzere, bugünkü kura belirli bir fark ekleyerek borsaya yatırır. Böylece geçen süre zarfında meydana gelebilecek artıştan az bir maliyetle korunmuş olur. Bu çerçevede karşılığı belirli bir vade sonunda teslim edilmek üzere döviz satımının yapıldığı piyasaya gelecekte teslim döviz piyasası; satılan dövizin hemen teslim edildiği piyasaya da anında teslim döviz piyasası denir.

İngilizcesi:
hedging
« Sözlük Dizinine Dön