kemikleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kurumsal yapının, ilişkinin yahut bir anlayışın her ne şekilde olursa olsun değişime karşı direnmesi; değişimin bizzat kendisinin olumsuzluk olarak görülecek kadar mevcut durumun korunmasında direnilmesi durumu.

İngilizcesi:
ossification
« Sözlük Dizinine Dön