konfederasyon

« Sözlük Dizinine Dön

1. Federasyonların bir araya gelmesiyle oluşan federasyonlar birliği. 2. Genelde varlıkları bağımsız olan, özelde ise dış politika gibi bazı alanlarla aralarında koordinasyon ve bağdaşıklık kurulan devletler birliği.

İngilizcesi:
confederation
« Sözlük Dizinine Dön