liberal feminizm

« Sözlük Dizinine Dön

Liberal felsefenin ideallerinin sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerli olduğunu ve bu çerçevede kadınların ikincil konumdan kurtulmaları için eğitimden siyasete, aile yapısından ekonomiye, bilimsel etkinliklerden ve hukuksal düzenlemelere kadar hayatın her alanında erkeklerle eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunan yaklaşım. bkz. liberalizm, feminizm.

İngilizcesi:
liberal feminism
« Sözlük Dizinine Dön