medeniyetler ittifakı

« Sözlük Dizinine Dön

Günümüzde uluslararası alandaki ihtilaf ve çatışmaların, çatışmalara taraf olan ülkelerin farklı medeniyet geçmişine sahip olmalarına bağlanarak açıklanamayacağını; böyle bir açıklama girişiminin kendisinin yıkıcı sonuçları olacağını; tersine farklı medeniyetlerden gelen kazanımların birbiri ile uzlaştırılmasının mümkün ve günümüz dünya barışı için gerekli olduğunu savunan yaklaşım. bkz. medeniyetler çatışması.

İngilizcesi:
alliance of civilizations
« Sözlük Dizinine Dön