mekanikçilik

« Sözlük Dizinine Dön

Mekanizm. 1. Fizik ve kimyadakine benzer kurallarla toplumsal yapıları ve insan davranışlarını açıklamaya çalışan yaklaşım. Bu yaklaşıma göre toplumsal süreçlere de egemen olan bazı yasalar vardır; tüm sosyo-ekonomik süreçler, belirli ölçülerde insan iradesinden bağımsız olan bu yasalar çerçevesinde işler. 2. Evrendeki süreçleri, tabi oldukları kurallar ve işleyiş bakımından büyük bir makinaya benzeten; dolayısıyla bütün olayların, makinanın parçalarının işleyişinde olduğu gibi, genel kanunlar çerçevesinde açıklanabileceğini ileri süren yaklaşım.

İngilizcesi:
mechanism
« Sözlük Dizinine Dön