meşrulaştırma

« Sözlük Dizinine Dön

1. Var olan veya önerilenin, muhatap olan insanlar için en iyi, en istenilen şey olduğunu gösterme süreci. 2. Mevcut durumun, bir öneri yahut beklentinin genel kabul gören ahlâkî veya toplumsal normlara uygun hale getirilmesi. 3. Yasallaştırma, meşruiyet kazandırma.

İngilizcesi:
legitimization
« Sözlük Dizinine Dön