mikro ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

Birey, hanehalkı, firma gibi tekil ekonomik birimlerin iktisadi davranışlarını inceleyen; tüketicilerin fayda maksimizasyonu, firmaların ise kâr maksimizasyonu hedeflerine nasıl ulaşabilecekleri konusunda çözümlemeler yapan iktisat dalı.

İngilizcesi:
microeconomics
« Sözlük Dizinine Dön