nomen

« Sözlük Dizinine Dön

1. Özneyle herhangi bir ilgi ve bağlantısı olmadan var olan, nesnel dünya. 2. İnsanın duyularına konu olmayan varlık dünyası.

İngilizcesi:
noumen
« Sözlük Dizinine Dön