öge

« Sözlük Dizinine Dön

Unsur. Eleman. Bir bütünün bütünlük oluşturan parçalarından her biri.

İngilizcesi:
element
« Sözlük Dizinine Dön