olmayana ergi metodu

« Sözlük Dizinine Dön

Abese irca. Saçmaya indirgeme. 1. Bir önermenin doğruluğunun, çelişiğinin değillenmesiyle kanıtlanması. 2. Mantıksal olarak, tersinin mümkün olmadığını göstermek suretiyle kanıtlama yöntemi. Örn. “Kayıtsızlık eğrileri kesişmezler” önermesinin, kesişirlerse “aynı kesişim noktasının birbirinden farklı iki fayda düzeyini temsil etmesi” gibi bir çelişkinin ortaya çıkacağını, bunun matematiksel olarak imkansızlığını göstererek ispatlama.

İngilizcesi:
reductio ad absurdum
« Sözlük Dizinine Dön