olumlayıcı eylem planı

« Sözlük Dizinine Dön

Daha çok çalışma hayatında gözlenen ayırımcılığa son verme planı. Bu plan sadece geçmişte yapılan ırk, etnik köken, cinsiyet vb. ayırımcılığının sona erdirilmesi ile yetinmeyerek, geçmişte yapılan ayırımcılıkların bugünkü etkilerini de ortadan kaldırmak için çaba gösteren örgütsel düzenlemeleri içermektedir.

İngilizcesi:
affirmative action plan
« Sözlük Dizinine Dön