ombudsman

« Sözlük Dizinine Dön

Kamu denetçisi. İskandinav ülkelerinde yaygın olan, doğrudan yasama organından güç alıp en yüksek devlet memurundan yüksek yargıçlara kadar, yasama, yürütme ve yargı alanlarında faaliyet yürüten bütün kamu personelini denetleme ve konuyla ilgili parlamentoya bilgi sunmakla görevli bir denetim kurumu.

« Sözlük Dizinine Dön