örfi hukuk

« Sözlük Dizinine Dön

Osmanlı döneminde, temelinde yerleşik örf ve adetler olmakla beraber çoğunlukla padişahın toplumsal ve siyasal gelişmeler karşısında, özellikle kamu hukuku alanında yaptığı bağlayıcı kanun ve düzenlemeler.

İngilizcesi:
customary law
« Sözlük Dizinine Dön