ortak pazar

« Sözlük Dizinine Dön

Üye ülkelerin kendi aralarındaki gümrük duvarlarını kaldırıp, üçüncü ülkelere karşı da ortak tarife uyguladıkları, buna ek olarak emek ve sermayenin kurulan birlik içinde serbest dolaşımının söz konusu olduğu iktisadi bütünleşme biçimi.

İngilizcesi:
common market
« Sözlük Dizinine Dön