otarşi

« Sözlük Dizinine Dön

Kendi kendine yeterlilik. Ham ve mamul madde üretimi açısından kendine yeter hale gelmeyi, ihracat ve ithalat bakımından dış ülkelere bağımlı olmamayı ve uluslararası işbölümüne karşı mutlak ekonomik bağımsızlık sağlamayı amaç edinen yönetim.

İngilizcesi:
autarchy
« Sözlük Dizinine Dön