parametre

« Sözlük Dizinine Dön

1. Matematiksel, istatistiksel, ekonomik, ekonometrik veya başka bir modelde yer alan ve değeri, istenildiği gibi belirlenebilen, uygun görülen şekilde tanımlanabilen sayı ya da değişken. 2. Bir matematiksel eşitlikte yer alan sabit terimlerden her biri.

İngilizcesi:
parameter
« Sözlük Dizinine Dön