pasif direnme

« Sözlük Dizinine Dön

Egemen sosyal otoriteye veya yönetim kurallarına karşı şiddete başvurmadan direnmek; itaatte bulunmamak, alınan kararları meşru görmeyerek tanımamak, yahut onlara uymamak şeklindeki siyasi mücadele yöntemi. bkz. sivil itaatsizlik.

İngilizcesi:
passive resistance
« Sözlük Dizinine Dön