regülasyon

« Sözlük Dizinine Dön

Piyasaya ilişkin düzenlemeler. Başta sosyal adaleti ve piyasada istikrarı sağlamak olmak üzere, çeşitli amaçlarla devlet tarafından iktisadi faaliyetleri kontrol etme ve denetlemeye yönelik olarak konan kurallar, kısıtlamalar ve yasal düzenlemeler bütünü. bkz. deregülasyon

İngilizcesi:
regulation
« Sözlük Dizinine Dön