sanayisizleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Zengin batılı ülkelerdeki üretimin hizmetler sektörüne kayarak gayri safi yurt içi hasıla içerisinde sanayinin payının giderek azalması.

İngilizcesi:
deindustrialization
« Sözlük Dizinine Dön