seçici raporlama

« Sözlük Dizinine Dön

Araştırmacının sorguladığı tüm değişkenlere değil sadece aralarında anlamlı ilişki olduğunu düşündüğü değişkenlere ait sonuçları yayınlaması.

İngilizcesi:
selective reporting
« Sözlük Dizinine Dön