sekülerleşme tezi

« Sözlük Dizinine Dön

Modernleşme ve gelişmenin, dini inanç, sembol ve kurumların kamu ve özel hayattan dışlanmasına yol açacağını öngören iddia.

İngilizcesi:
secularization thesis
« Sözlük Dizinine Dön