tik

« Sözlük Dizinine Dön

Kişinin uyanıkken, herhangi bir dış etki söz konusu olmadan ve iradesinden bağımsız olarak gerçekleşen, alışkanlık haline gelmiş kas hareketleri veya sesler. Örn. sürekli boğaz temizleme, burun çekme, dudak şapırdatma, aşırı göz kırpma, omuz silkme, parmakları kütürdetme.

İngilizcesi:
tic
« Sözlük Dizinine Dön