toplumdan soyutlanma

« Sözlük Dizinine Dön

Bireyin toplumun saygın bir üyesi haline gelmesini sağlayacak süreçlerden uzaklaştırılması, toplum içinde yaşayabilmesi için gerekli özellik ve yetenekleri elde etmesinin önlenmesi ya da bundan yoksun bırakılması. bkz. sosyalleşme.

İngilizcesi:
desocialization
« Sözlük Dizinine Dön