totoloji

« Sözlük Dizinine Dön

Eşsöz. 1. Yükleminin, öznenin bilgisi dışında bilgi vermediği, öznenin bilgisinin yinelendiği önerme. Örn. Bekârlar evli olmayan erkeklerdir önermesinde, bekâr kelimesi evli olmamak anlamına geldiği için bu cümle bir totolojidir. bkz. analitik önerme, sentetik önerme. 2. Bir bilinmeyenin başka bir bilinmeyenle, veya bir kavramın kendisiyle açıklanmaya kalkışılması; konuyla ilgili yeni bir bilginin üretilmemesi. Örn. Kalem kalemdir.

« Sözlük Dizinine Dön