akli denge

« Sözlük Dizinine Dön

İnsan zihninin, eşyayı kavrama, algılama, anlamlandırma, muhakeme etme, düşünme, ilişki kurma, yargıda bulunma gibi aklî fonksiyonlarının normal biçimde işliyor olması durumu.

İngilizcesi:
mental balance
« Sözlük Dizinine Dön