ana sözleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Bir şirket, dernek, vakıf veya benzeri bir tüzel kişiliğin asıl amacını, faaliyet alanını, çalışma koşullarını, teşkilatlanma biçimini vs. düzenleyen temel yasal belge.

İngilizcesi:
main contract
« Sözlük Dizinine Dön