aşırı sömürü

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist iktisat terminolojisinde, işgücü değeri ile söz konusu işgücüne ödenen ücret arasındaki fark, ek sömürü. Buna göre, ilke olarak, ücretin parasal açıdan işgücünün değerine eşit olması gerekirken, işgücünün kendi normal fiyatından daha düşük bir fiyata satın alınması sonucunda işçinin kazancının eksilmesi, dolayısıyla sermayedarın daha büyük artık değer elde etmesi aşırı sömürüyü ortaya çıkarmaktadır.

İngilizcesi:
over exploitation
« Sözlük Dizinine Dön