Maddi dünyanın ötesinde kaldığı için doğrudan duyularla algılanmaya pek uygun olmadığı düşünülen varlık veya varoluş biçimleri.

İngilizcesi:
transcendental reality