bağış

« Sözlük Dizinine Dön

1. Dini, ahlaki veya sosyal gerekçelerle ekonomik bir getiri beklemeksizin bireylere veya yardım amaçlı kuruluşlara verilen ayni veya mali yardımlar. 2. Tasadduk. İslâmî terminolojide, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla meşru yollarla elde edilmiş helal kazancın bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması.

İngilizcesi:
charity
« Sözlük Dizinine Dön