bilimsel deney

« Sözlük Dizinine Dön

Sebep-sonuç ilişkilerini anlayabilmek için, belirli ilişkilerin amaçlı olarak gözlenmesi, bu gözlemde elde edilen sonuçların nedensel yahut başka türlü bir ilişki gösterip göstermediğinin öğrenilebilmesine yönelik olarak, olayların benzer suni ortamlar oluşturularak tekrarlanması.

İngilizcesi:
scientific experiment
« Sözlük Dizinine Dön