Bilişsel süreçlerin birbiriyle çelişmeden işlemesi.

İngilizcesi:
cognitive consistency