çevresel ırkçılık

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumda, başta sağlık ve çevre olmak üzere, yüksek risklerin orantısız biçimde azınlıkların üzerine yüklenmesi. Örn. Kirli üretim teknolojilerinin azınlıkların yaşadığı bölgelere kaydırılması.

İngilizcesi:
environmental racism
« Sözlük Dizinine Dön