Savaş kararlarının alınmasında geniş kitlelerin onayını öngören yönetimlerin birbiri ile savaşma eğiliminde olmayacakları, bu yüzden ülkelerin demokrasi ile yönetilmesinin dünya barışına büyük katkı sağlayacağını öne süren yaklaşım.

İngilizcesi:
democratic peace thesis