düşünce deneyi

« Sözlük Dizinine Dön

Gerçekte deney yapılamayacak ama zihinde tasarlanabilen durumlar için, eldeki olgusal durumlar ve onlarla ilgili mantıksal ilişkiler çerçevesinde olası sonuçları tahmin ederek yapılan akıl yürütme yöntemi.

İngilizcesi:
thought experiment
« Sözlük Dizinine Dön