deney

« Sözlük Dizinine Dön

1. Olay ve nesneler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması veya bir ya da bir kaç bağımsız değişkenin etkilediği bağımlı değişkenlerin davranışlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan sistemli araştırma. 2. Belirli faktörlerin belirli koşullar altında bir araya getirilerek davranışlarının, aralarındaki etki-tepki ilişkilerinin incelendiği düzenek.

İngilizcesi:
experiment
« Sözlük Dizinine Dön