İnternet ortamında yazılı veya sözlü iletişim adresi. İnternet yoluyla, elektronik ortamda gönderilen mesaj ya da mektup. Mesajların çok daha hızlı ve çok daha ucuza, neredeyse bedava iletilebilmesini mümkün kılması nedeniyle, günümüzde e-posta geleneksel postanın (mektupla haberleşme) büyük ölçüde yerini almıştır.