Marksist iktisat teorisinde sınıf mücadelesinin özel bir biçimi olarak, işçilerin emeklerini patronlara daha avantajlı şartlar altında satmalarına, ekonomik durumlarında bir iyileştirmeye ve sömürünün sınırlandırılmasına yönelik olarak verdikleri mücadele.

İngilizcesi:
economic struggle