sınıf

« Sözlük Dizinine Dön

Öbek. 1. Belirli ölçülere göre ortak özellik taşıyan insan, nesne veya kavram kümesi. 2. Üretim sürecine olan katkıları, üretimden aldıkları pay ve üretim ilişkileri ya da üretim araçlarının mülkiyetine sahiplik bakımından konumları birbirine benzeyen, bu konumlarının bilincinde olan insanların oluşturduğu toplumsal gruplardan her biri. bkz. sosyal sınıf.

İngilizcesi:
class
« Sözlük Dizinine Dön