burjuvazi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Kapitalist toplumlarda artık değerin bölüşülmesi noktasında işçi sınıfı ile mücadele eden ve kapitalizmin korunmasından çıkar sağladığı varsayılan orta sınıf ya da yönetici kesim. 2. Marksist kurama göre, kapitalist üretin biçiminde, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan ve artık değere el koymak suretiyle ücretli emeği sömürerek yaşayan sınıf.

İngilizcesi:
bourgeoisie
« Sözlük Dizinine Dön