burjuva devrimi

« Sözlük Dizinine Dön

Batı dünyasında, on yedinci yüzyıldan itibaren soyluların ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçler üzerindeki denetimine son veren, ekonomik gücünü ağırlıklı olarak sanayi ve ticaretten alan toplumsal kesimlerin öncülüğünde geleneksel toplum yapısının çözülmesine ve modern ulus-devletler, piyasa ekonomisi ve liberal demokrasinin ortaya çıkmasına yol açan köklü dönüşüm.

İngilizcesi:
bourgeois revolution
« Sözlük Dizinine Dön