piyasa ekonomisi

« Sözlük Dizinine Dön

Pazar ekonomisi. 1. Üretimin kendi ihtiyacını karşılamaktan çok; pazar için, yani başkalarına satıp para kazanma amacına yönelik olarak yapılması. 2. Üretim, tüketim ve bölüşüm kararlarının kamu otoritesi veya toplum adına hareket yetkisiyle donatılmış bir planlama komitesi veya bir üst kurul yerine piyasaya, dolayısıyla üretici ve tüketici konumundaki bireylere bırakıldığı iktisadi sistem. bkz. piyasa, kumanda ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi.

« Sözlük Dizinine Dön