bölüşüm

« Sözlük Dizinine Dön

Bir değerin, iktidarın, kaynağın veya üretim sonucunda ortaya çıkan ürünün birden fazla taraf arasında paylaşılması. GSYH’nın emek, sermaye, toprak sahipleri ve girişimciler gibi faktör sahipleri ve farklı toplum kesimleri arasında paylaşılması.

İngilizcesi:
distribution
« Sözlük Dizinine Dön