ekonomik kategoriler

« Sözlük Dizinine Dön

1. Emek, üretim, tasarruf, yatırım, tüketim, mübadele, dağıtım ve bölüşüm gibi temel iktisadi ilişkilerin kuramsal ifadesi olan genel soyut kavramlar. 2. Belirli eylemler ve ekonomik ilişkilerin ortak özelliklerini ifade eden mantıksal soyutlamalar.

İngilizcesi:
economic categories
« Sözlük Dizinine Dön