geçim ekonomisi

« Sözlük Dizinine Dön

1. Üretici birimlerin üretimlerini pazar için değil, kendi ihtiyaçları için yaptığı, söz konusu birimlerin tüketim için de pazara bağımlı olmadığı ve dar bir işbölümüyle üretimin tamamlandığı ekonomi. 2. Ekonomik değişimin pazarının olmadığı ekonomiler. bkz. piyasa ekonomisi.

İngilizcesi:
subsistence economy
« Sözlük Dizinine Dön