ekonomi

« Sözlük Dizinine Dön

1. İçiçe geçmiş üretim ve tüketim faaliyetleri 2. Bir ülkenin sahip olduğu toprak, madenler vb. gibi doğal kaynaklar, yetişmiş insan gücü gibi beşeri kaynaklar, üretim araçları ve beslenme, barınma, ulaşım, mübadele gibi vazgeçilmez ihtiyaçların giderilmesinde kullanılan fiziksel ve sosyal kaynaklar ile iktisadi hayatın organizasyonunu sağlayan üretici veya yönetici tüm birimlerin toplamından oluşan bütün. bkz. iktisat, kayıt dışı ekonomi, yasadışı ekonomi, ev içi ekonomi, ulusal ekonomi.

İngilizcesi:
economy
« Sözlük Dizinine Dön